Cooperare Regională pentru Protecția Mediului din Bazinul Mării Negre prin Reducerea Poluării din Agricultură (REPAIR)
 

Proiectul își propune să contribuie la crearea de parteneriate și la consolidarea cooperării în regiunea Mării Negre, în special în zona de implementare a proiectului, cu aria de implementare în țările Republica Moldova, România, Bulgaria, Turcia și Georgia. Proiectul este, de asemenea, creat pentru a sprijini promovarea soluțiilor pentru probleme comune. Scopul proiectului este de a identifica principalele surse de poluare a bazinelor hidrografice și de a ajuta la reducerea poluării cauzată, în principal, de activitățile agricole.

Cooperarea regională între țările mai sus menționate, are scopuri comune, pentru a crea oportunități egale, de a reduce discriminarea de gen, de consolidare a bazelor de date, și de a promova integrarea de instrumente și metodologii. Realizarea activităților proiectului va duce la acumularea de cunoștințe și experiență în comun; implicarea societății civile și a autorităților locale în promovarea inovațiilor și schimbului de experineță în domeniul protecției mediului. Țările participante vor elabora un program de acțiuni de mediu pentru patru râuri Prut (Republica Moldova și România), Rioni (Georgia), Kamchia (Bulgaria) și Sakarya (Turcia). Programul va cuprinde competențe științifice, tehnice și administrative de protecție a mediului pentru bazinele hidrografice implicate în proiect.

Proiectul este finanțat de Programul Operațional Comun Marea Neagră, proiect № 2.2.1.73799.317_MIS - ETC 1638.

 

Sumar Formular de aplicare: En Ro

                         

Cooperare Regională pentru Protecția Mediului din Bazinul Mării Negre prin Reducerea Poluării din Agricultură, REPAIR