Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide în Republica Moldova, România și Ucraina (SMWM)

Gestionarea deșeurilor este una din problemele prioritare pentru Republica Moldova, care afectează grav apele de suprafață și subterane, dar și stratul de sol. Cele mai urgente probleme de gestionare a deșeurilor sunt cele legate de deșeurile municipale solide și de cele organice. Ministrul Mediului a menționat din nou că gestionarea deșeurilor este una din prioritățile de bază a Republicii Moldova pentru următorii ani.

Este demn de menționat faptul că în urmă cu câțiva ani, în România sistemul de gestionare a deșeurilor municipale solide, de asemenea, nu era bine structurat, de exemplu, până în 2006, în jud. Iași nu a fost stabilit un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale solide. După aderarea România la UE a fost stabilit un sistem adecvat de gestionare a deșeurilor pe baza directivelor CE privind deșeurile. De asemenea, în jud. Iași, în iulie 2009 a fost aprobat așa numitul "Master Plan - Planul de investiții pe termen lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deșeurilor solide".

Proiectul va avea impact transfrontalier pozitiv prin:
  • Creșterea schimbului de experiență;
  • O mai bună cooperare la nivel local;
  • Stabilirea cooperării între autoritățile publice locale;
  • Creșterea nivelului de conștientizare și implicare a populației în problemele de mediu.
 
Cooperarea transfrontalieră directă va fi stabilită prin:
  • Implicarea experților din jud. Iași, în regiunea țintă a proiectului, pentru a împărtăși experiența lor în domeniu, în special, în stabilirea sistemului de colectare a deșeurilor municipale solide;
  • Preconizarea dezvoltării unui cadru de reglementare a serviciului de colectare a deșeurilor pentru regiunile vizate și de promovare a  legislației CE de către experții români.

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, MIS - ETC 1106 .

Mai multe informații despre proiect puteți gasi pe pagina de  facebook.com

 

Sumar Formular de aplicare: En Ro

                         

 

Cross-border Improvement of solid municipal waste management in Republic of Moldova, Romania and Ukraine (SMWM)