Promovarea inovației tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii (TIMMOD)

TIMMOD se concentrează pe îmbunătățirea monitorizării și modelării prin facilitarea inovării tehnologice comune, pentru îmbunătățirea disponibilității și calității datelor, cooperarea și schimbul de date referitor la calitatea apei, statistici inovatoare privind biodiversitatea, evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii din Bazinul Mării Negre – în conformitate cu Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin” (MSFD), Cadrul de Colectare a Datelor (DCF), Strategia „blue growth”, Convenția Marii Negre pentru Protecția Mediului și alte convenții și politici regionale ale Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) Obținerea capacității sporite a organizațiilor partenere din proiect (și a altor părți interesate) de a furniza, utiliza și împărtăși date de mediu fiabile și compatibile pentru parametrii calității apei și a resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii din Bazinul Mării Negre.

Acest obiectiv specific va fi realizat prin elaborarea unui inventar detaliat privind inovația tehnologică (inclusiv tehnologiile viitoare și emergente) și revizuirea celor mai bune practici, testate și demonstrate în proiectele de demonstrație pilot (în spațiul maritim din Bulgaria și Georgia).

2) Obținerea unei mai bune cooperări și a unui schimb de date ecologice îmbunătățit între partenerii din Marea Neagră, prin crearea unui set de instrumente partajate ICT.

Acesta va fi realizat prin analiza cuprinzătoare a diverselor instrumente ICT utilizate pentru manipularea datelor și modelarea numerică a mediului marin, inclusiv implementarea la nivel înalt a modelării curenților marini și dezvoltarea instrumentelor de date de tip web, integrate într-o demonstrație pilot a unei Platforme Partajate de Monitorizare și Modelare a Datelor (PPMMD).

3) Introducerea unei Strategii de Inovare, concepută să reunească (la nivel național, regional și European) toate reglementările și autorizațiile necesare, în combinație cu noi tehnologii informaționale și de monitorizare, transparență extinsă și aplicare inovatoare.

Strategia de inovare este destinată extinderii rezultatelor proiectului în toată zona Mării Negre pentru anii următori - în conformitate cu dezvoltarea tehnologică rapidă – asigurându-se în acest fel sustenabilitatea rezultatelor proiectului pentru „îmbunătățirea monitorizării comune a mediului”.

Mai multe informații...

TIMMOD