Ședința Biroului Grupului Special de Lucru pentru realizarea Programului de protecție a mediului a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

 Ședința a avut drept scop evaluarea progresului realizat în implementarea activităților Programului de Lucru GSL în domeniul protecției mediului, evaluarea bugetului pentru realizarea programului, precum și identificarea asistenței donatorilor, necesare pentru realizarea activităților programului pentru perioada următoare.
   Activitățile OECD au fost axate pe realizarea unor acțiuni, care sunt prioritare și pentru țara noastră, cum ar fi: soluționarea problemelor aprovizionării populației rurale și urbane cu apă potabilă în contextul managementului integrat al resurselor acvatice, reforma politicii de mediu, consolidarea capacităților instituțiilor de protecție a mediului, implementarea noilor instrumente a politicii de mediu, etc. 
   ParijÎn această ordine de idei ministrul Gheorghe Șalaru a ținut să menționeze că „o prioritate a activității Guvernului Republicii Moldova reprezintă creșterea gradului de acces a populației la sursele de apă potabilă și sistemele de sanitație”. Totodată dl Șalaru a subliniat faptul că la momentul de față principala atenție va fi axată pe implementarea Strategiei e alimentare cu apă și sanitație și asigurarea respectării unuia din drepturile fundamentale ale cetățenilor – cel de acces la apă potabilă. Activitățile practice vor fi concentrate asupra lărgirii apeductului magistral Nistru-Soroca-Bălți și Vadul-lui-Vodă-Chișinău-Strășeni-Călărași, dar și planificarea noului apeduct Prut-Leova-Cimișlia-Basarabeasca-Ciadîr-Lunga. 
   Republica Moldova este membru al Biroului GSL, ales din partea țărilor Europei de Est, Caucaz și Asia Centrală (EECAC), pentru promovarea intereselor politicii regionale în domeniul protecției mediului la nivel guvernamental în OECD.

Ședința Biroului Grupului Special de Lucru pentru realizarea Programului de protecție a mediului a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică