Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea este elaborat în scopul implementării articolului 39 al Legii nr. 755--XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică care prevede că procedura de autorizare a activităţilor de introducere deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din astfel de organisme este publică.

De asemenea și articolele 6 și 61 ale Convenției de la Aarhus, articolul 23 al Protocolului de la Cartagena, la care Republica Moldova este parte, dar și  Ghidul de la Luca, aprobat de Reuniunea Părților Convenției de la Aarhus în 2002, prevăd că statele semnatare vor asigura informarea publicului, dar și implicarea acestuia în procesul luării deciziei în domeniul utilizării organismelor modificate genetic. În acest scop a fost elaborat un Regulament special, care  stabilește cadrul normativ necesar pentru asigurarea  dreptului cetățeanului la informare și implicare în procesul decizional, dar și obligativitatea organului statului de a asigura acest drept prin organizarea procesului decisional democratic si transparent, in conformitate cu principiile Uniunii Europene

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate ge