Modernizarea serviciilor publice locale prin intermediul creării unui sistem regional de management integrat al deșeurilor

Chirica GIZLuni, 23 iunie, a avut loc ședința cu privire la starea actuală a dezvoltării Studiului de Fezabilitate privind crearea infrastructurii pentru un sistem regional de management integrat al deșeurilor, elaborat în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale”. 

Ședința, prezidată de Viceministrul mediului Lazăr Chirică, a fost organizată de către Ministerul Mediului în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate urmează a fi efectuată de către GIZ, reieșind din Planul de acțiuni la Strategia de gestionare a deșeurilor în Regiunea Sud și se înscrie în obiectivele Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027. 

Activitățile derulate în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale” sunt susținute integral de către Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, care sunt parteneri ai proiectului menționat, și se realizează cu suportul Grupului de lucru pe Proiect pentru RDSud - subzona de management III (raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia), RDCentru - subzona de management II (raioanele Nisporeni, Ungheni și Calărași), RDNord - subzona de management II (Briceni, Dondușeni, Edineț).

Echipa de experți a proiectului a identificat și analizat mai multe potențiale amplasamente pentru depozitele regionale de deșeuri, propuse de Grupul de lucru pe Proiect, ținînd cont de anumite criterii de infrastructură și operare,  hidrologice, distanța minimă față de sursele de apă, etc. În rezultatul examinării, s-a convenit că amplasamentele din or.Cahul (RDSud), s.Zagarancea (RDCentru) și s.Ruseni (RDNord) reprezintă terenuri care corespund cerințele preliminare pentru construcția depozitelor regionale. Amplasamentele au fost examinate în comun cu autoritățile publice locale și inspecțiile teritoriale. 

În cadrul ședinței au fost enunțați pașii următori axați pe: 
  • Selectarea finală a terenurilor;
  • Elaborarea opțiunilor și analizelor de gestionare a deșeurilor;
  • Evaluarea costurilor;
  • Elaborarea conceptelor de proiecte viabile pentru investiții;
  • Definitivarea documentației de Evaluare a Impactului asupra mediului și a Studiului de Fezabilitate.

Totodată, au fost puse în discuție posibilitățile de extindere a Studiilor de fezabilitate pentru alte subregiuni în scopul continuării activităților de gestionare a deșeurilor, conform procedurii stabilite de legislația în vigoare.

Modernizarea serviciilor publice locale prin intermediul creării unui sistem regional de management integrat al deșeurilor