Colaborarea Moldo-Austriacă în domeniul aprovizionării cu apă, sanitație și protecția mediului

Moldo AUSTRIaLa 23 iunie Ministrul Mediului Valentina Țapiș a avut o întrevedere de lucru cu comisia de evaluare a proiectelor în domeniul protecției mediului, implementate în Republica Moldova cu suportul Republicii Austriece. La eveniment au participat reprezentanți ai autorității centrale de mediu din Republica Moldova, reprezentanți ai  Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare a Elveției, Organizației Europene pentru Dezvoltare și Cooperare, precum și ai Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice a Austriei. 

În cadrul ședinței au fost discutate performanțele Austriei în implementarea programului de cooperare, inclusiv dezvoltarea capacităților, aplicarea sistemelor locale, managementul și măsurarea rezultatelor, asistența Austriei în domeniul Aprovizionării cu Apă, Sanitație și Protecția Mediului în Republica Moldova. Totodată, a fost efectuată analiza modului în care politicile interne și externe de cooperare ale Austriei influențează dezvoltarea sectorului de Aprovizionare cu Apă, Sanitație și Protecție a Mediului din Republica Moldova. 

Cooperarea între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Agenția Austriacă de Dezvoltare  se realizează în baza Acordului semnat între Guvernul Republicii Austria și Guvernul Republicii Moldova cu privire la Cooperare și Dezvoltare. Obiectivul general al acordului constă în reducerea sărăciei, asigurarea păcii şi a securității umane şi protejarea mediului înconjurător. Una din prioritățile asistenței austriece stabilite pentru programe și proiecte este asigurarea cu apă și canalizare în regiunile rurale, în mod deosebit în zona de Sud și Vest a Republicii Moldova, drept suport de colaborare servind Strategia Națională de Dezvoltare (SND) 2011-2015.

Colaborarea Moldo-Austriacă în domeniul aprovizionării cu apă, sanitație și protecția mediului