INAUGURAREA PRIMEI STAȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Astăzi, 13 august 2014, a fost inaugurată prima stație de sortare a deșeurilor din Republica Moldova. La evenimentul au fost prezenți reprezentanți ai organizațiilor partenere, instituțiilor publice și private, precum și cetățenii de rând. Evenimentul a fost prezidat de Prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, care s-a aflat astăzi într-o vizită de lucru în rn. Fălești.

Stația de sortare este amplasată în comuna Călugăr, rn. Fălești și se află, la fel și toate platformele de precolectare, în subordinea Direcției de Producție a Gospodăriilor Comunale și de Locuințe a or. Fălești. Stația este dotată cu o linie de sortare care are capacitatea de a prelucra deșeurile colectate de pe 680 de platforme de precolectare, dotate cu 2815 containere pentru colectare selectivă a deșeurilor, existente la momentul actual în raza rn. Fălești.

Stația de sortare a deșeurilor a fost construită în cadrul proiectului „Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, aplicantul proiectului fiind Consiliul raional Fălești.

 

                               

 

INAUGURAREA PRIMEI STAȚII DE SORTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA