Cultivarea organismelor modificate genetic în UE

Regulile UE privind cultivarea organismelor modificate genetic sunt printre cele mai stricte. Culturile OMG sunt aprobate numai după o evaluare in detaliu a riscurilor. Cu toate acestea, ca urmare a cererii unor state membre de a avea mai multe posibilități pentru restricționarea culturilor OMG pe propriile teritorii, Comisia Europeană a propus modificări la regulile UE. Pe 3 septembrie, deputații europeni de la comisia pentru mediu vor discuta poziția Consiliului.

Sunt permise culturile OMG în UE?

Da, dar numai după ce au fost autorizate la nivel UE, în urma unei evaluări stricte a riscurilor. Evaluarea este realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. După autorizare, țările UE pot interzice individual cultivarea unui produs OMG pe teritoriul lor. Sunt nevoite să justifice această decizie, arătând că planta poate dăuna oamenilor și mediului.

În momentul de față se cultivă OMG-uri în UE? Au fost interzise de vreun stat membru?

Numai o cultură OMG este permisă în UE: porumbul MON 810 de la Monsanto – rezistent la insecte. Unele țări (Austria, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg și Polonia) au adoptat o clauză de salvgardare pentru a interzice această cultură pe teritoriile lor.

De ce dorește UE să schimbe sistemul actual pentru autorizarea produselor GMO?

Unele state membre au cerut mai multă libertate și flexibilitate în a restricționa și interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor. Comisia a propus modificări la regulile actuale. Acestea sunt în momentul de față dezbătute la Consiliu și Parlament.

Când vor intra în vigoare noile reguli?

În 2011, deputații europeni au adoptat o opinie pozitivă în prima lectură cu modificări. După mai mulți ani, pe 12 iunie 2014, Consiliul a ajuns la un acord politic ce va permite co-legislatorilor să continue discuțiile în a doua lectură, pentru a se ajunge la un text comun. Se estimează că propunerea va fi adoptată în 2015.

Sursa http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140902STO57801...

Cultivarea organismelor modificate genetic în UE