Prezentarea rezultatelor sondajului de opinie publică privind alegerea celei mai eficiente metode de colectare separată a deșeurilor solide realizat în s.Sărata Veche, r-nul Fălești

La 29 mai anul curent, REC Moldova a organizat o masă rotundă în incinta Primăriei Sărata Veche din raionul Fălești. Reprezentanții REC Moldova au prezentat rezultatele sodajului de opinie publică realizat în s.Sărata Veche a cărui obiectiv general este alegerea celei mai eficiente metode de colectare separată a deșeurilor solide de către cetățeni. La eveniment au participat 20 de persoane - reprezentanți ai organelor APL, instituțiilor publice, societății civile, mass-media și cetățeni.

Rata de remitere a chestionarelor de către populație este una foarte mare, din cele 1000 de chestionare distribuite au fost returnate 884 de chestionare.

Chestionarul este constituit din 14 întrebări cu referire la gestionarea deșeurilor, la elaborarea cărora s-a ținut cont de specificul localității Sărata Veche din r-nul Fălești. La întrebarea cheie din chestionar, majoritatea respondenților (peste 50%) au optat pentru metoda de colectare separată a deșeurilor în fiecare gospodărie, astfel ca deșeurile menajere să fie colectate în pubele, iar deșeurile reciclabile (plastic, hârtie și carton, sticlă) în saci de gunoi.

Sondajul a fost realizat în cadrul proiectului ”Pas cu as spre colectarea separată a deșeurilor solide”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina. Proiectul este implementat de Consiliul raional Fălești în parteneriat cu: Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, Ucraina), REC Moldova, A.O. ”CUTEZĂTOTUL” (or. Fălești) și O.O. ”Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa” (regiunea Cernăuți, Ucraina).

   

Prezentarea rezultatelor sondajului de opinie publică privind alegerea celei mai eficiente metode de colectare separată a deșeurilor solide realizat în s.Sărata Veche, r-nul Fălești