Ședința a IV-a a echipei de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”

La 5 noiembrie curent, în incinta Consiliului local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, Ucraina), a avut loc ședința a IV-a a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”. La ședință, toți partenerii au raportat activitățile realizate de la 13 iunie 2018 până în prezent. Totodată, la întrunire au fost discutate rezultatele studiilor privind metodele de colectare separată a deșeurilor solide realizate pentru localitățile rurale din Republica Moldova și sectorul de case individuale din orașul Novoselitsa, precum și au fost stabiliți următorii pași pentru realizarea cu succes a proiectului.

Echipa de implementare a proiectului a realizat vizite de lucru în teren – la platformele de colectare separată a deșeurilor situate în apropirea blocurilor locative din Novoselitsa, precum și la Întreprinderea Comunală din oraș care se ocupă cu colectarea și evacuarea deșeurilor municipale solide.

Proiectul este implementat de Consiliul raional Fălești în parteneriat cu: Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, Ucraina), Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova), A.O. „CUTEZĂTORUL” din or. Fălești, O.O. „Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa” (regiunea Cernăuți, Ucraina). Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina.

    

Ședința a IV-a a echipei de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”