Vizită de studiu a echipei de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” la Vinnnytsia

În perioada 18-19 martie curent, membrii echipei transfrontaliere de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, au efectuat o vizită de studiu și schimb de experiență în orașul Vinnytsia (Ucraina). Aceștea au vizitat mai multe instituții și organizații care se ocupă de gestionarea deșeurilor.

Prima întrunire de lucru a avut loc la sediul „Euroregiunii Nistru”, unde subiectul cheie discutat a fost situația actuală privind colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor în regiunea Vinnytsia. Echipa proiectului a vizitat întreprindea „Eco-Service”, care se ocupă de colectarea și sortarea diferitor fracțiuni de deșeuri: plastic, sticlă, metal, hârtie și carton, cauciucuri etc. Membrii echipei transfrontaliere au mers la depozitul de deșeuri din Vinnnitsia, care și-a schimbat imaginea în ultimii 10 ani cu suportul financiar al Uniunii Europene și a altor donatori străini.

Deșeurile din plastic din regiunea Vinnytsia și alte regiuni ale Ucrainei sunt reciclate de către compania „Ruslana”. Echipa proiectului a urmărit detaliat procesul de transformare a plasticului în produse utile, care ulterior sunt comercializate în cea mai mare parte în afara granițelor Ucrainei.

Schimb de informații moldo-ucrainene privind legislația și bune practici din domeniul deșeurilor au fost efectuat la sediul Inspecției Ecologice din orașul Vinnytsia.

Proiectul este implementat de Consiliul raional Fălești în parteneriat cu: Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, Ucraina), REC Moldova, A.O. „CUTEZĂTORUL” din or. Fălești și O.O. „Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa” (regiunea Cernăuți, Ucraina). Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina.

    

  

  

Vizită de studiu a echipei de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” la Vinnnytsia