Al șaptelea Buletin informativ al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre

Acest buletin informativ vă va aduce la curent cu toate noutățile din comunitatea Bazinului Mării Negre: proiectele din primul apel de propuneri care abordează COVID-19; proiectele contractate în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri (inclusiv și TIMMOD); e-Library program deschis pe site-ul web al programului; contribuția proiectelor la dezvoltarea turismului în zona bazinului Mării Negre.

Atragem atenția că proiectul „Promovarea inovației tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii” (TIMMOD), este finanțat de UE în cadrul Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Buletinul informativ poate fi accesat aici.

Al șaptelea Buletin informativ al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre