Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRÎRE Nr. 1071 
din 22.10.1998

 

pentru aprobarea Acordului privind instituirea şi activitatea organizaţiei 
independente necomerciale  "Centrul Regional de Mediu Moldova"
între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Uniunii Europene

 

Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Acordul privind instituirea şi activitatea organizaţiei independente necomerciale "Centrul Regional de Mediu Moldova" între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 13 iulie 1998, prezentîndu-l Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova spre informare.
  2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comisiei Uniunii Europene aprobarea acordului sus-menţionat.
  3. Ministerul Mediului va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.

 

 

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

Chişinău, 22 octombrie 1998.
Nr. 1071.

Descarcă

Decizia de infiițare