Prezentarea proiectului pilot  în cadrul primăriei Sărata Veche„Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”

La 20 februarie curent, în incinta Primăriei Sarata Veche s-a desfașurat masa rotundă în cadrul căreia a fost prezentat proiectul ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”. Primăria Sarata Veche a fost selectată pentru participare în cadrul proiectului pilot, în urma desfășurării unui concurs organizat pentru primăriile rurale din r-nul Fălești.

Managerul proiectului Dl Victor Cimpoies, a prezentat proiectul în ansamblu, precum și a specificat rolul primăriei pilot și a populației s.Sarata Veche în implementarea acestuia. Reprezentatul co-aplicantului 2, REC Moldova – dl Victor Cotruta a relatat despre necesitatea conștientizării populației privind colectarea separată a deșeurilor solide și despre importanța implicării cetățenilor s.Sarata Veche în determinarea unei metode eficiente de colectare separată a deșeurilor solide, care va servi drept exemplu pentru alte localități rurale din Republica Moldova. În acest sens, va fi realizat un sondaj public prin chestionarea a 1000 de locuitori din s.Sarata Veche.

D-na Maria Galit - primarul com.Sarata Veche, d-na Valentina Caras – directorul Î.M. ”Menajacvaprim” din Sarata Veche, d-na Lilia Golovatic – președintele A.O. ”Viitorul” au comunicat despre rolul, suportul local și importanța implementării proiectului în localitate.

La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului raional Fălești, REC Moldova, A.O. ”Cutezătorul” din or.Fălești, Primăriei Sarata Veche, Î.M. ”Menajecvaprim” din Sarata Veche, A.O. ”Viitorul” și populația s.Sarata Veche. 

Galerie foto

Prezentarea proiectului pilot „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” în cadrul primăriei Sărata Veche