Ședința Comitetului de Coordonare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”

 

La 15 septembrie curent, în orașul Novoselitsa, regiunea Cernăuți (Ua) s-a desfășurat Ședința Comitetului de Coordonare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, organizată de O.O. „Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa”. La ședință au participat toți membrii Comitetului de Coordonare a proiectului.

Subiectele de bază discutate la ședință au fost: mersul și sarcinile implementării cu succes a proiectului; pregătirea și prezentarea rapoartelor narative și financiare intermediare pentru primele 6 luni de implementare; sarcinile membrilor Comitetului de Coordonare pentru finalizarea cu succes a proiectului; organizarea ședinței echipei transfrontaliere de implementare a proiectului preconizată pentru luna octombrie 2018, în or. Novoselitsa etc.

Proiectul „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” este implementat de Consiliul raional Fălești în parteneriat cu: Consiliul local Novoselitsa, regiunea Cernăuți (Ua); Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova); A.O. „CUTEZĂTORUL”, or. Fălești (Md); și O.O. „Agenția de Dezvolatre Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa”, regiunea Cernăuți (Ua). Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina.

 

Ședința Comitetului de Coordonare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”