Statutul Centrului Regional de Mediu Moldova

PREAMBUL

 

Ţinând cont de faptul că:

Ţările Comunităţii Statelor Independente (CSI) se confruntă cu serioase probleme ecologice; soluţionarea acestor probleme va necesita eforturi comune din partea guvernelor, organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) şi cetăţenilor din întreaga regiune; declaraţia Conferinţei Europene de Mediu de la Sofia (1995), precum şi cea a Conferinţei paralele a ONG-urilor a solicitat susţinerea donatorilor interesaţi în stabilirea unei reţele de centre regionale de mediu independente în ţările CSI; s-a hotărât ca astfel de centre să fie instituite în Georgia, Federaţia Rusă, Ucraina şi Moldova.

 

 

Citește mai mult... Ro  

 

 

Documente Statutare