Programul de Activitate al REC Moldova este compus din patru Programe de bază:
  • Politica de Mediu;
  • Iniţiative Locale;
  • Susţinerea ONG-urilor;
  • Informare şi Comunicare.
 
Începând cu anul 1998, REC a implementat o serie de proiecte în susținerea programelor menționate mai sus. Activităţile se implementează în baza proiectelor elaborate şi implementate. Programele şi proiectele sunt orientate spre realizarea următoarelor domenii şi acţiuni:
  • Creșterea nivelului de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor de mediu;
  • Asigurarea accesului la informația de mediu ale tuturor părților interesate (autoritățile de mediu de stat, administrației publice locale, ONG-uri de mediu, oameni de știință, sectorul privat, sectorul agricol și a populației);
  • Consolidarea parteneriatelor de mediu la nivel local, național și regional;
  • Rezolvarea problemelor de mediu prioritare locale, naționale și transfrontaliere, prin acțiuni concrete;
  • Armonizarea legislației naționale de mediu cu legislația UE din domeniul mediului;
  • Promovarea principiilor dezvoltării durabile.
 

Proiecte