Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide

         Consolidarea capacităților Platformelor Naționale din cadrul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (FSC PE)

         Cooperarea Regională pentru Protecția Mediului din Bazinul Mării Negre împotriva Poluatorilor Agricoli (REPAIR)

         Râuri Curatate - Mare Curată - Acțiunea comună pentru mediu a ONG-urilor din Bazinul Mării Negre

Suport pentru organizațiile civile de mediu din Belarus și Moldova (SECTOR)

Îmbunătățirea transfrotalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina (SMWM)

Creșterea nivelului de conștientizare publică privind managementul deșeurilor municipale solide în regiunea de Nord-Vest Mării Negre (Mai puține deșeuri la Marea Neagră)

Stabilirea unui sistem de gestionare a deșeurilor municipale solide în raionul Fălești

Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide municipale în orașul Fălești

Îmbunătățirea gestionării deșeurilor municipale solide în raionul Slobozia, Republica Moldova

Facilitatea de finanțare a energiei durabile din Moldova (MoSEFF)

Dezvoltarea agriculturii organice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Republicii Moldova

Punerea în aplicare a Inițiativei UE de gestionare a Apei și gestionarea integrată a resurselor de apă în Republica Moldova

Training-uri, ateliere de lucru și activități educațive sub- componente ( CS - 7/3 ), în cadrul GEF / BM Managementul și distrugerea poluanților organici persistenți (POP) în Republica Moldova

Activitățile de pregătire pentru Managementul și distrugerea stocurilor de poluanți organici persistenți în Republica Moldova

Pregătitoare apropierii Republicii Moldova de UE în prevenirea și controlul integrat al poluării și managementul deșeurilor

Producerea mai pură în țările din INS - Republica Moldova, Georgia și Kazahstan

Programul de dezbateri publice și de comunicare în domeniul protecției mediului în raionul Ștefan Vodă

Consolidarea participării populației în elaborarea și implementarea Planului Local de Acțiuni de Mediu în județul Ungheni

Salvați râulețele noastre

Proiecte Finisate