Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide 

 

Colectarea separată a deșeurilor solide reprezintă o problemă majoră pentru Republica Moldova și Ucraina, în special pentru orașele mici și zonele rurale, deoarece nu există perspective clare privind realizarea colectării selective a acestora. 

Proiectul transfrontalier ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” are drept scop dezvoltarea soluțiilor durabile pentru colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor. Acesta este implementat în două țări – Moldova (r-nul Fălești) și Ucraina (or. Novoselitsa, regiunea Cernăuți) pe o perioadă de 14 luni.

Proiectul pilot va permite populației primăriei rurale selectate din r-nul Fălești și populației or. Novoselitsa să aleagă cea mai eficientă metodă de colectare selectivă a deșeurilor solide (prin: sondaj public, întâlniri cu populația, training-uri, conferințe, mese rotunde cu APL). Totodată, populația celor două localități din Moldova și Ucraina va fi informată cu privire avantajele și dezavantajele fiecărei metode de colectare selectivă a deșeurilor solide, fapt care-i va permite cetățeanului să determine obiectiv motoda cea mai eficientă din punctul său de vedere.

Proiectul urmărește atingerea principalelor rezultate:

  • Îmbunătățirea stării mediului în regiunile vizate de proiect;
  • Elaborarea studiilor privind metodele de colectare a deșeurilor în zonele rurale din r-nul Fălești și sectorul locativ individual din or. Novoselitsa;
  • Reducerea volumelor de deșeuri municipale solide, eliminate prin depozitare, inclusiv a deșeurilor biodegradabile;
  • Creșterea conștientizării populației din r-nul Fălești (MD) și regiunea Cernăuți (UA) privind impactul cauzat de gestionarea neadecvată a deșeurilor menajere solide și reciclarea acestora.

 

Proiectul EaPTC 100, este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) Republica Moldova-Ucraina.

Galerie foto 

Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide