Pas cu pas spre colecatrea separată a deșeurilor solide
 

Colectarea separată a deșeurilor solide reprezintă o problemă majoră pentru Republica Moldova și Ucraina, în special pentru orașele mici și zonele rurale, deoarece nu există perspective clare privind realizarea colectării selective a acestora. 

Proiectul transfrontalier „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” are drept scop dezvoltarea soluțiilor durabile pentru colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor. Acesta este implementat în două țări – Moldova (raionul Fălești) și Ucraina (orașul Novoselitsa, regiunea Cernăuți) pe o perioadă de 14 luni.

Proiectul pilot va permite populației primăriei rurale selectate din raionul Fălești și populației orașului Novoselitsa să aleagă cea mai eficientă metodă de colectare selectivă a deșeurilor solide. Pentru a lua o decizie coretă vor fi organizate: sondaj public, întâlniri cu populația, training-uri, conferințe, mese rotunde cu APL. Totodată, populația celor două localități din Moldova și Ucraina va fi informată cu privire la avantajele și dezavantajele fiecărei metode de colectare selectivă a deșeurilor solide, fapt care-i va permite cetățeanului să determine obiectiv metoda cea mai eficientă din punctul său de vedere.

Proiectul urmărește atingerea principalelor rezultate:

  • Starea mediului în raionul Fălești (Md), în orașul Novoselitsa (Ua) și în regiunea vecină îmbunătățită;
  • Studiile privind metodele de colectare a deșeurilor în zonele rurale din raionul Fălești și în sectorul locativ individual din orașul Novoselitsa elaborate și discutate cu populația din regiunile respective;
  • Volumele de deșeuri solide municipale reduse, inclusiv a deșeurilor biodegradabile;
  • Sensibilizarea sporită a publicului din raionul Fălești (Md) și regiunea Cernăuți (Ua) privind impactul cauzat de depozitarea neadecvată a deșeurilor municipale solide, inclusiv privind utilizarea durabilă a materiei prime secundare, precum sunt recipientele din sticlă și PET-uri.

Proiectul EaPTC 100, este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) Repubica Moldova-Ucraina.

 

                         

Pas cu pas spre colecatrea separată a deșeurilor solide