Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova) este o organizație independentă, apolitică, non-profit și cu caracter internațional. REC Moldova a fost înființat prin Hotărârea de Guvern nr.1071 din 22 octombrie 1998, în baza acordului semnat dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană în data de 15 iulie 1998 la Bruxelles. 
 
REC Moldova a fost instituit cu scopul de a acorda asistență organizațiilor nonguvernamentale, în efortul lor de a soluționa problemele de mediu din Republica Moldova şi din statele învecinate cu ea. Această asistenţă se acordă prin promovarea cooperării atât la nivel naţional, cât şi regional, între ONG-uri, instituţii guvernamentale, comunități locale, din sectorul privat şi dintre alte organizaţii preocupate de protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi prin promovarea participării publicului la luarea de decizii privind problemele mediului. 
 
În 2005 noii finanțatori ai REC Moldova devin: Guvernul României, Ministerului Mediului din Republica Cehă, Ministerul Mediului din Letonia, Ministerul Mediului din Estonia, iar Guvernul Marii Britanii și a Irlandei de Nord devine partener asociat.
 
În activitatea sa, REC Moldova a implementat  o serie de proiecte, în domenii ca:
  • Creșterea nivelului de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor;
  • Asigurarea accesului la informația de mediu a tuturor părților interesate de mediu ale țării (autoritățile de mediu de stat, administrația publică locală, ONG-uri de mediu, oameni de știință, sectorul privat, sectorul agricol și a publicului larg);
  • Consolidarea parteneriatelor între toate părțile interesate de mediu la nivel local, național și regional;
  • Soluționalrea problemelor de mediu de prioritate locală, națională și transfrontalieră, prin acțiuni concrete;
  • Armonizarea legislației naționale de mediu cu legislația de mediu a Uniunii Europene;
  • Promovarea principiilor de dezvoltare durabilă.

 

                   

Acasă