Creșterea nivelului de conștientizare publică privind managementul deșeurilor municipal solide în regiunea de Nord-Vest a Mării Negre (Mai puține deșeuri la Marea Neagră)

 

Managementul deşeurilor menajere solide este una din problemele prioritare de mediu în ţările din regiunea Mării Negre, în special în ţările ex-sovietice. Deşeurilor sunt şi vor fi o sursă importantă de poluare a mediului în regiune. Poluarea cauzată de deşeuri este una dintre problemele prioritare de mediu în toate țările din regiune. Aceasta afectează calitatea tuturorcomponentelor de mediu, inclusiv de sănătate a populaţiei. Se necesită de a intreprinde măsuri concrete în promovarea unui sistem adecvat de gestionare a deșeurilor, inclusiv promovarea colectării separate a deșeurilor.

Proiectul „Creșterea nivelului de conștientizare publică privind managementul deșeurilor municipale solide în regiunea de Nord-Vest a Mării Negre” întruniște obiectivele strategice prevăzute de Programul național a R.Moldova de valorificare a deșeurilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.606 din 28.06.2000. Acest program pilon abordează măsuri concrete de gestionarea deșeurilor, deși a fost adoptat înainte de elaborarea Ghidului metodologic privind elaborarea unui plan de gestionare a deșeurilor, de către Comisia Europeană.

Proiectul este orientat în protecția mediului și va oferi oportunități egale pentru toți beneficiarii. Grupurile de activități a proiectului sunt în conformitate cu aproape toate politicile și strategiile implementate în bazinul Mării Negre, orientate de a fortifica relațiile de parteneriat și de reducere a poluării, precum și conservarea biodeversității la nivel regional.

Proiectul este finanțat de Programul Operațional Comun Marea Neagră, proiect № 1.2.3.65777.86_MIS - ETC 175.

Sumar Formular de aplicare: En Ro

                       

Creșterea nivelului de conștientizare publică privind managementul deșeurilor municipal solide în regiunea de Nord-Vest a Mării Negre (Mai puține deșeuri la Marea Neagră)