Granturi Locale
 

Granturi locale (de până la 10.000 EUR implementate timp de aproximativ un an și jumătate) sunt concepute pentru a consolida rolul ONG-urilor în comunitățile locale din Belarus și Moldova pentru a profita de oportunitățile de dezvoltare durabilă în cadrul acestor comunități, cum ar fi Eco-turismul, eco-agricultura, promovarea produselor și activităților locale (local branding), promovarea unor modele de consum durabile și un stil de viață durabil, precum și introducerea surselor alternative de eficiență energetică.

 

Lista granturilor locale

 • Eforturi comune pentru protecţia mediului – O societate conştientă şi participativă în regiunea Prutului Inferior (15.06.2013 – 15.09.2014) – implementat de Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul;
 • Dezvoltarea mecanismului de parteneriate de mediu in or. Bender (15.06.2013 – 15.08.2014) – implementat de Organizația Obștească «Ecospectr»;
 • Implicarea tinerilor in rezolvarea problemelor de mediu din UAT Găgăuzia (15.06.2013 – 15.06.2014)  - implementat de Clinica Juridică Comrat;
 • ȘCOALA VERDE - un alt drum spre verdele Moldovei (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de AO CAROMA NORD;
 • ProEcoOffice (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de AO C.I.S.T.E. „CERTITUDINE”;
 • Îmbunătățirea calității mediului din comuna Tuzara și satele alăturate prin ecologizare (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de Asociația Obștească ”Caritas”;
 • Cetățeni activi – comunități durabile (15.06.2013 – 15.06.2014) – impelmentat de OO Agenția Pro Dezvoltare Rurală;
 • Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu- un imperativ al dezvoltării durabile (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de Centrul Aarhus Moldova;
 • Întărirea capacității locale privind utilizarea energiei solare în localitățile rurale din Moldova (15.06.2013 – 15.09.2014) – implementat de Asociația Obștească FDDM (Wisdom);
 • Un grad sporit de implicare – mai multe oportunităţi de dezvoltare! (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de AO Clubul Femeilor „INSPIRAŢIE”;
 • Consolidarea capacităților societății civile și APL în conservarea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin crearea parteneriatelor regionale în r.Briceni (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de NGO Crio-Inform;
 • GÂNDEȘTE VERDE, GÂNDEȘTE CURAT! (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de Asociaţia Obştească ”Centrul de Dezbateri Criuleni”;
 • Iniţiativele tinerilor pentru mediul sănătos şi dezvoltarea durabilă (15.06.2013 – 15.06.2014) – implementat de AO “Centru de Dezbateri Criuleni”;
 • Prutul, apa vie (15.06.2013 – 15.06.2014) – at de Organizația obștească a copiilor și tineretului „Moștenitorii”;
 • GREEN – Garbage Recycling and Environmental Education Nationwide (15.06.2013 – 15.09.2014) – implementat de Asociația Obștească Medium.

 

 

Granturi Locale