Granturi Naționale
 

Granturi naționale (de până la 25.000 EUR și implementate timp de aproximativ un an și jumătate) vor fi oferite pentru organizațiile societății civile care lucrează la nivel național în Belarus și Moldova și care adresează soluționarea problemelor prioritare definite de strategiile de mediu și de dezvoltare durabilă ale celor două țări, sau prevăzute de obligațiile lor internaționale. Acest sprijin este destinat să permită organizațiilor societății civile de a crește rolul lor în procesul decizional și în implementarea aspectelor prioritare, precum și la asistarea societății civile de a colabora eficient cu toate părțile interesate.

 

Lista granturilor naționale

  • Îmbunătățirea condițiilor de participare la procesul de luare a deciziilor în domeniul mediul în Republica Moldova (01.06.2013 – 30.11.2014) – implementat de Asociaţia internaţională ecologică a păstrătorilor râului Eco-TIRAS;
  • Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității din zona Nistrului Inferior prin conștientizare, informare, vizitare (15.06.2013 – 30.06.2014) – implementat de Organizația Teritorială Ștefan Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova;
  • Primul Centru Ecologic de Inovație Socială, promovarea tehnologiilor ecologice pentru dezvoltarea durabilă în Moldova (01.06.2013 – 01.06.2014) – implementat de Asociația Culturală de Tineret Ormax;
  • Promovarea agriculturii non poluante şi agriculturii ecologice în bazinul râului Nistru (10.06.2013 – 10.06.2014) – implementat de AsO ProRuralInvest;
  • Consolidarea şi angajarea femeilor din mediul rural în activităţi de protecţie a mediului înconjurător şi de gestionare a resurselor naturale (01.06.2013 – 01.06.2014) - Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă;
  • Schimbările climatice - de la conştientizare la acţiune (15.06.2013 – 15.04.2014) - Mişcarea Ecologistă din Moldova;
  • Acţiuni de Reducere a Impactului Deşertificării (ARID) (01.06.2013 – 31.05.2014) - Asociația Obștească BIOS;
  • De la presa prietenoasă mediului la cetăţeni activi pentru mediu (22.06.2013 – 22.06.2014) - Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM);
  • „eFILMciența energetică”. Crearea comunității participative în problematica eficienței energetice prin informare eficientă (01.06.2013 – 31.08.2014) - Centrul Ecologic de Asistenţă şi Instruire;
  • Promovarea agriculturii ecologice și bunelor practici agricole în spațiul rural (01.06.2013 – 09.12.2014) - Asociația Obștească CUTEZĂTORUL.

Granturi Naționale