Granturi Regionale (de cooperare)

Granturi regionale de până la 45.000 EUR vor fi disponibile pentru proiecte implementate în comun de cel puțin două sau trei organizații din Belarus și Moldova, precum și alte țări, cu scopul de a aborda problemele comune de mediu în regiune. Aceste granturi vor sprijini cooperarea între organizațiile societății civile, precum și dialogul între organizațiile societății civile cu autoritățile și actorii interesați (pe probleme cum ar fi politica energetică durabilă, energie curată, schimbările climatice, reducerea emisiilor de CO2 și prevenirea  poluării).

Cooperarea între OSC va fi sprijinită în ceea ce privește bazinele hidrografice, parcurile naționale și regiunile muntoase, sau în cazul în care OSC au probleme și dificultăți similare iar cooperarea sau schimbul de experiență le va permite realizarea de progrese.

 

Lista granturilor de cooperare

  • Produsele chimice din produsele: disponibilitatea informației pentru public - implementat de Centrul pentru Soliții de Mediu, în parteneriat cu Centrul Național petnru Copii șiTineret Gutta -Club și Eco- Accord;
  • Promovarea participarea publicului la cooperarea internațională privind managementul integrat al bazinelor hidrografice transfrontaliere în vest EECCA - implementat de Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Eco -Tiras, în parteneriat cu Ecoproject ;
  • Inițiative pentru îmbunătățirea calității apei potabile și starea de sănătate a copiilor din școlile din mediul rural - implementat de Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Asociația Obștească pentru Initiațiative Ecologice din Belarus;
  • Campania masivă de conștientizare și Festivalul internațional „Noaptea liliecilor” - inițiative cu impact ridicat de protecție a populațiilor de lilieci pe cale de dispariție – implememtat  de ONG FDDM (Wisdom), în parteneriat cu APB Bird Life Belarus;
  • O generație nouă de avocați activi la Convenția de la Aarhus - implementat de EcoContact, în parteneriat cu EcoHome și Asociația EMLA, Ungaria;
  • Dezvoltarea cooperării între sindicate de transport din Belarus și Moldova pentru a se alătura campaniei globale Smart Move și realizarea mobilității durabile a persoanelor - implementat de Asociația Obștească Uniunea lucrătorilor din transporturi din Belarus, în parteneriat cu Uniunea transportatorilor din Republica Moldova și Uniunea Națională a transportatorii rutieri din România;
  • Campanii mass-media și cooperare pentru o mai bună informare și implicare a publicului la rezolvarea problemelor de mediu - implementat de Asociația Jurnalistilor  de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova ( AJMTEM ), în parteneriat cu OSC Green Network.

Granturi Regionale (de cooperare)