Crearea Sistemului Informațional Comun de Mediu în Vecinătatea Europeană (ENPI-SEIS)

 Crearea Sistemului Informaţional Comun de Mediu este obiectivul principal în cadrul proiectului ENPI-SEIS, implementat de către Agenţia Europeană de Mediu, în comun cu ţările partenere – Armenia, Azerbaijan, Belorusia, Republica Moldova, Georgia, Ucraina. Proiectul a fost lansat în anul 2011 şi durează pînă în septembrie 2014, cu perspectiva de a fi prelungit.
  În vederea iniţierii creării şi implementării Sistemului Informaţional Comun de Mediu au fost selectate următoarele domenii prioritare: aer, climă, deşeuri, calitatea apei, biodiversitate.
  Pentru Republica Moldova este importantă participarea în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea colaborării cu Agenţia Europeană de Mediu şi implementarea SEIS în ţările interesate ale Parteneriatului Estic” (InSEIS). 
  Proiectul InSEIS prevede un șir de componente și în special: Elaborarea Sistemului Informațional National Integrat de Mediu, Elaborarea Raportului Național de Mediu în conformitate cu indicatorii UNECE și Întărirea capacităților Ministerului Mediului în domeniul managementul datelor şi schimbul de informaţii.

Crearea Sistemului Informațional Comun de Mediu în Vecinătatea Europeană (ENPI-SEIS)