Moldova va adera la noul Sistem Informațional Comun de Mediu în Vecinătate Europeană

Sistemul Informațional Comun de Mediu reprezintă o inițiativă a Uniunii Europene orientată spre modernizarea şi simplificarea procedurii de colectare, stocare, schimb și folosire a datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea și implementarea politicilor de mediu.Seminar 2 Tapis

Crearea Sistemului Informațional Comun de Mediu este obiectivul principal în cadrul proiectului ENPI-SEIS, implementat de către Agenţia Europeană de Mediu, în comun cu ţările din cadrul Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaijan, Belorusia, Republica Moldova, Georgia, Ucraina.

Obiectivul general al proiectului ENPI-SEIS este de a promova protecția mediului în țările Parteneriatului Estic. Obiectivele specifice includ: identificarea şi dezvoltarea continuă a indicatorilor de mediu;  îmbunătățirea capacităților de monitoring, colectare, stocare, evaluare și raportare a datelor de mediu; promovarea creării sistemelor naționale și regionale informaţionale de mediu în conformitate cu principiile SEIS.  Proiectul SEIS s-a axat pe examinarea şi implementarea a 5 arii tematice şi a 11 indicatori de mediu, şi anume:

  1. Aer – emisii de dioxid de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx). Concentraţia medie de dioxid de azot în aerul urban (NO2);
  2. Climă – emisii de gaze cu efect de seră şi consumul de substanţe care distrug stratul de ozon;
  3. Deşeuri – producerea deşeurilor municipale;
  4. Calitatea apei – consumul biologic de oxigen la 5 zile în rîuri (COB5), Concentraţia de azot de amoniu în apele rîurilor, Concentraţia de nitraţi în corpurile de apă (lacuri, rezervuare), Concetraţia totală de fosfor în corpurile de apă (lacuri, rezervuare);
  5. Biodiversitatea – arii naturale protejate.

Moldova va adera la noul Sistem Informațional Comun de Mediu în Vecinătate Europeană