Luni, 12 mai 2014, în incinta Ministerului Mediului a avut loc ședința Grupului Interministerial de Lucru în domeniul managementului durabil al substanțelor chimice, moderată de către dl Lazăr Chirică,  viceministru al mediului.

În discursul său, Dl Chirică a menționat că ședința prezintă continuarea activităţilor desfăşurate anii precedenți în domeniul managementului substanţelor chimice de către ministerul mediului direcționate spre executarea Hotărîrii Guvernului nr. 973 din 18.10.2010 cu privire la aprobarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova. 

În acest context, cu sprijinul proiectului “Consolidarea capacităților de promovare a sinergiilor de punere în aplicare coordonată a Convențiilor de la Basel, Rotterdam și Stockholm din Belarus, Republica Moldova și Republica Macedonia" , implementat de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului și Centrul Regional al Convenției Basel din Slovacia finanțat de către UNEP, Ministerul Mediului iniţiază procedura de elaborarea Planului de Acţiuni pentru cea de a doua etapă de implementare a Programului sus menţionat pentru perioadă 2016-2020.

Proiectul menționat mai sus reprezintă un parteneriat regional din domeniul managementului durabil al substanțelor chimice și are ca drept scop consolidarea capacităților naționale pentru a asigura sinergismul între părțile interesate/responsabile de punerea în aplicare a celor trei convenții la nivel național. 

În cadrul ședinței au fost analizate în parte capitolele Planului de Acțiuni pentru perioada 2010-2015  din perspectiva situației implementării la zi și a problemelor ce sunt întâmpinate la implementarea acțiunilor până decembrie 2015. Totodată a fost menționat faptul că cadrul de planificare pe perioadă următoarea  trebuie să servească drept un cadru efectiv pentru dezvoltarea sistemului de management durabil al substanţelor chimice în ţară până în anul 2020, precum şi ținând cont de prevederile cadrului politic internaţional, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte și a Acordului de Asociere RM-UE. Acest proces trebuie să fie bazat pe metode logice, ştiinţific argumentate şi să cuprindă în sine mecanisme ca ar facilita utilizarea ulterioară a constatărilor.

Ședința grupului interministerial de lucru în domeniul Managementului durabil al substanțelor chimice