Pe 15 mai a avut loc ședința extraordinară a Comisiei Naționale a Cărții Roșii, prezidată de viceministrul mediului Lazăr Chirică. Scopul şedinţei a constat în aprobarea Colegiului de redacție a manuscrisului, modelul contractului între Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică „Ştiinţa” cu autorii dar şi cererile-model de repartizare a onorariului.
Un subiect aparte al ședinței le-au reprezentat unele aspecte editoriale cum ar fi: logica expunerii materialului, ilustrațiile şi termenele de prezentare a acestora către Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică „Ştiinţa”. În cea de-a treia ediție a Cărții Roșii a Republicii Moldov a urmează să fie incluse 208 specii floricole și 219 specii faunistice.

Problema protecţiei florei şi faunei Republicii Moldova este astăzi la scară naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există o tendinţă de reducere sau chiar de dispariţie a mai multor specii de plante şi animale. Scopul acestei lucrări, revăzute şi completate, luându-se în considerare cele mai recente cercetări şi ultimele cerinţe şi realizări în domeniu, în conformitate cu standardele inter-naţionale, este, în primul rând, a pune la dispoziţia cercurilor ştiinţifice, factorilor decizionali de mediu, practicienilor şi a opiniei publice un document de bază pentru studierea profundă a biodiversităţii şi elaborarea acţiunilor în vederea restabilirii şi conservării ei.

Şedinţa Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii