Conferința Națională privind implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2027

Joi, 15 mai, Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, a participat la Conferința Națională privind implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2027. La eveniment au fost prezenți președinți ai raioanelor, primari și consilieri locali, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Sud și Centru, Delegației UE în Republica Moldova, Băncii Mondiale, BERD, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, UNDP, precum și reprezentanți ai ambasadelor României și Slovaciei.
Conferința Națională privind Implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2017 a fost organizată de către Ministerul Mediului și Congresul Autorităților Locale din Moldova. 
În alocuțiunea sa, ministrul a ținut să atragă atenția participanților asupra rolului major pe care îl joacă Strategia pentru soluționarea problemei deșeurilor în Republica Moldova, menționând importanța implicării fiecărei autorități publice locale în implementarea cu succes a prevederilor strategiei. În aceeași ordine de idei, dl Gheorghe Șalaru a punctat că la momentul actual doar coordonarea activităților și colaborarea strânsă între autoritatea centrală în domeniul protecției mediului și autoritățile publice locale poate garanta realizarea obiectivelor transpuse în textul strategiei și, implicit, să fie rezolvată problema deșeurilor din Republica Moldova. 
În cadrul conferinței au fost abordate problemele legate de planificarea sectorială, realizările și perspectivele în domeniul gestionării deșeurilor solide. Totodată, a fost discutat rolul actual al APL în soluționarea problemelor la nivel local, precum și a fost efectuată analiza oportunităților investiționale în domeniu. 
Strategia de Gestionare a Deșeurilor are drept scop promovarea unui nou mod de colectare a deșeurilor menajere, a celor de producție, recuperarea materialelor reutilizabile, protecția mediului și realizarea unui program de salubrizare stradală unitară, care să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate în respectivele zone, prin stabilirea unui sistem adecvat  de tratare pentru  fiecare tip de deșeuri, în vederea protejării mediului. Totodată strategia prevede dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor menajere conform standardelor UE, bazate pe abordare regională și divizare teritorială a țării în 8 regiunii de management al deșeurilor. Astfel autoritățile publice locale urmează să creeze asociații de management al deșeurilor la nivel de regiune, conform recomandărilor Ministerului Mediului. Rolul asociațiilor va consta în stabilirea și aprobarea termenilor de referință pentru selectarea companiei ce va gestiona deșeurile în regiune, a tarifelor de colectare și eliminare a deșeurilor. În același timp textul strategiei prevede și construcția a două stații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor în regiunea Bălți și Chișinău și 7 depozite pentru celelalte regiuni ale țării. Costul de implementare este de aproximativ 370 de milioane euro. 
Conformarea cu politicile de mediu ale sectorului de management al deșeurilor presupune o abordare sistemică, pe termen lung 2013-2027, și se va concentra îndeosebi asupra îmbunătățirii practicilor de gestionare a deșeurilor menajere identificate ca fiind cel mai critic punct în domeniul protecției mediului înconjurător.
Viziunea strategică a managementului deșeurilor constă în dezvoltarea pînă în anul 2027 a unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, eficient din punct de vedere economic și care să asigure protecția mediului înconjurător și a sănătatea populației.

Conferința Națională privind implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2027