Proiectul „Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina” a fost prelungit cu 3 luni

În conformitate cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Grant al proiectului „Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina”, cod MIS ETC 1106, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, a fost prelungită durata de implementare a proiectului cu 3 luni (09.05.2014 – 11.08.2014). Prelungirea menționată este determinată, în general, de necesitatea continuării activităților proiectului privind desfășurarea procedurilor de achiziție a autospecialelor pentru evacuarea deșeurilor în or. Novoselița (Ucraina) și Târgu Frumos (România), precum și finisarea lucrărilor de construcție a stației de sortare a deșeurilor municipale solide în r-nul Fălești (Republica Moldova) și darea în exploatare a acesteia.

Proiectul „Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina” a fost prelungit cu 3 luni