Implementarea Proiectului Pilot Național „Îmbunătățirea Sistemului Național de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice trans-frontiere pe distanțe lungi”

La 3 iunie 2014 viceministrul mediului Lazăr Chirică a prezidat ședința de lucru privind implementarea proiectului pilot național „Îmbunătățirea Sistemului Național de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice trans-frontiere pe distanțe lungi (CLRTAP)”. La ședință au mai participat experți în domeniul guvernării aerului, reprezentanți ai societății civile și mass-media.

Agenda ședinței a inclus subiecte cu referire la conformitatea formularului statistic n1. – aer cu cele mai bune practici internaționale în procesul de colectare și raportate a datelor privind POPs și metale grele, în conformitate cu  cerințele CLRTAP. În acest context, experții responsabili de realizarea sarcinilor respective au expus recomandări și propuneri privind subiectele vizate, accentul fiind pus pe raportarea emisiilor cu indicarea coordonatelor,  completarea formularului statistic nr.1 – aer în format electronic. 

Totodată au fost descrise sursele de emisii generatoare de pulberi în suspensie, POPs, și metale grele, nivelurile de abordare pentru evaluarea emisiilor, schema de decizie pentru selectarea metodei de estimare, reguli generale  pentru identificarea categoriilor de surse cheie, evaluarea incertitudinilor privind factorii de emisie, procedeele de asigurarea a calității și controlul calității datelor precum și sursele de date necesare. 

 

Implementarea Proiectului Pilot Național „Îmbunătățirea Sistemului Național de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice trans-frontiere pe distanțe lungi”