Ședința Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale Republica Moldova – România

Chirica romaniiLa 17 iunie viceministrul mediului Lazăr Chirică a prezidat ședința Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale Republica Moldova – România. Evenimentul a fost organizată în contextul desfășurării ședințelor Subcomisiei Hidrotehnice pentru gospodărirea cantitativă a apelor şi hidrometeorologie şi a Subcomisiei hidrotehnice pentru protecţia calităţii apelor şi a biodiversităţii corpurilor de apă a două Subcomisii Hidrotehnice permanente, care au loc la Chișinău în perioada 17-19 iunie. 

Comisia Hidrotehnică Interguvernamentală a fost creată în scopul asigurării realizării prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău, la 28 iunie 2010. 

În cadrul ședinței dl Lazăr Chirică a menţionat despre stadiul îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Acordul bilateral şi necesitatea intensificării colaborării pentru realizarea prevederilor convenite. În componenţa Subcomisiilor interguvernamentale fac parte reprezentanţi ai Ministerului Mediului din Republica Moldova şi instituţiilor subordonate. Delegaţia din România este condusă de către doamna Ana Drapa, consilier superior, Direcţia Politici, Strategii, Proiecte şi Managementul Resurselor de Apă, secretar al Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale, din componența delegației române mai fac parte reprezentanți ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad și Administraţiei Naţională „Apele Române”.

Principalele subiecte puse în discuție au fost elaborarea Regulamentelor de funcţionare a celor două subcomisii permanente (pentru domeniul de activitate al Subcomisiei) şi elaborarea Regulamentului tehnic specific de colaborare al acestora.

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1777-sedinta-comisiei-hidrotehnice-interguvernamentale-republica-moldova-romania

Ședința Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale Republica Moldova – România