Ședința Proiectului „Consolidarea capacităților pentru implementarea reformei fiscale de mediu cu scopul realizării priorităților naționale și globale de mediu”

Foto FENVineri, 20 iunie, Ministrul Mediului Valentina Țapiș a prezidat ședința Proiectului „Consolidarea capacităților pentru implementarea reformei fiscale de mediu cu scopul realizării priorităților naționale și globale de mediu”. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor, instituțiilor subordonate, precum și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

În cadrul ședinței au fost discutate și analizate raportul de activitate pentru semestrul I al anului 2014. O atenție deosebită a fost atrasă reformei politicii în domeniul subvențiilor dăunătoare mediului, reformei taxelor de mediu și facilitarea investițiilor în eco-tehnologii, dar și îmbunătățirii managementului și procedurilor operaționale a FEN și a FEL. 

Proiectul PNUD / GEF ”Reforma fiscală de mediu din Republica Moldova” (RFM) a demarat în 2012, planul general de lucru al proiectului fiind aprobat în iunie 2012. În perioada 2012-2013 activitățile au fost planificate ținând cont de abordarea în etape concentrându-se în primul rând pe prima componentă a proiectului: Reforma subvențiilor dăunătoare mediului, subvenții verzi, și taxele de mediu, cu accent pe agricultură și energie. Întârzierea inițială în implementarea proiectului s-a datorat în principal dificultății în recrutarea unei echipe calificate pentru gestionarea proiectului, proces desfășurat în colaborare cu Ministerul Mediului. Cu lipsa expertizei specializate în domeniul reformei fiscale de mediu în țară s-a confruntat nu doar în acest stadiu, dar continuă să fie o provocare pe întreaga durată a implementării proiectului. Extinderea fazei de lansare cât și etapa de pregătire mai îndelungată pentru intervențiile proiectului sunt, de asemenea, datorate complexității și sensibilității aspectelor de RFM cât și dificultății Ministerului Mediului în exercitarea îndrumării și conducerii în acestui context. În 2013 a fost evaluată experiența și eficiența Unității de Management a Proiectului, din perspectiva avansării substanțiale și manageriale în implementarea proiectului ca având nevoie de o îmbunătățire semnificativă. În septembrie 2013 a fost întrerupt contractul cu fostul Manager de Proiect, iar începând cu decembrie 2013, sunt puse în aplicare noi măsuri manageriale, iar implementarea proiectului este reluată la capacitate maximă

Ședința Proiectului „Consolidarea capacităților pentru implementarea reformei fiscale de mediu cu scopul realizării priorităților naționale și globale de mediu”