Vizită de monitorizare la Târgu Frumos (România)

La 11-12 iunie anul curent, în incinta Primăriei or. Târgu Frumos (România) s-a desfăşurat o şedinţă de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, MIS-ETC 1106. La reuniune au participat primarul, viceprimarul şi administratorul or. Târgu Frumos, firma subcontratantă responsabilă de vizibilitatea proiectului, precum şi membrii echipei de proiect. În cadrul întrunirii au fost puse în discuţie mai multe subiecte care în principal au vizat achiziţionarea autospecialei pentru evacuarea deşeurilor în or. Târgu frumos, finisarea cu succes a proiectului, precum şi organizarea conferinţei finale a proiectului care se va desfăşura în perioada 17-18 iulie 2014.

Vizită de monitorizare la Târgu Frumos (România)