Ședinţa extinsă a Grupului de lucru pentru descentralizare în sectorul mediu

Sedinta descentralizareLa 25 iunie Ministrul Mediului Valentina Țapiș a prezidat ședința extinsă a Grupului de lucru pentru descentralizare în sectorul de mediu. La eveniment au mai participat Adrian Ionescu, Consilier tehnic principal PCDLI, Gabor Peteri, consultant internațional, dar și un șir de experți naționali. Totodată au fost prezenți reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, ONG-urilor de mediu din țară și ai Congresului Autorităților Locale din Moldova. În cadrul ședinței experții internaționali au prezentat proiectele strategiilor de descentralizare în sectorul aprovizionare cu apă şi canalizare şi sectorul managementul deșeurilor solide. Strategiile în cauză urmăresc armonizarea Strategiilor deja existente în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare şi în domeniul managementului deşeurilor cu Strategia Naţională de Descentralizare. Aspectele cheie care au fost analizate de către experţi sunt: factorii instituţionali, fiscali şi de organizare. 

Descentralizarea reprezintă o prioritate a actualului Guvern. Astfel, a fost elaborată şi aprobată Strategia Naţională de Descentralizare, care are drept scop asigurarea unei administraţii publice locale care să funcţioneze democratic şi autonom, să aibă capacitatea şi resursele necesare pentru a furniza servicii publice conform necesităţilor şi cerinţelor beneficiarilor, inclusiv din perspectiva drepturilor grupurilor vulnerabile în condiţii de eficienţă, eficacitate, echitate şi  disciplină financiară. 

 

Sursa http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1789-sedinta-extinsa-a-grupului-de-lucru-pentru-descentralizare-in-sectorul-mediu

Ședinţa extinsă a Grupului de lucru pentru descentralizare în sectorul mediu