Ședința grupului de lucru unificat pe probleme agricole și de mediu

La 25 iunie viceministrul mediului Lazăr Chirică a participat la ședința de lucru în cadrul grupului unificat pe probleme agricole și de mediu, care s-a desfășurat în or. Tiraspol. La eveniment au mai participat reprezentanți ai Agenției „Apele Moldovei”, Serviciului Piscicol, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului Ecologic de Stat, precum și ai Biroului pentru reintegrare. 

În cadrul ședinței a fost discutat un spectru larg de probleme din domeniul agricol și cel de mediu. Astfel, au fost discutate măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea protecției mediului pe ambele maluri ale Nistrului, dar și protejarea resurselor naturale și piscicole. 

Totodată a fost atinsă înțelegerea privind termenii de realizare a Planului de acțiuni comune în domeniul protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale pentru anii 2013-2014. În special au fost stabiliți termenii și condițiile efectuării măsurilor de protecție a resurselor piscicole din fluviul Nistru. Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit analiza posibilităților tehnice de instalare a stațiilor automate de monitoring al apei în perimetrul s. Gura Bâcului și s. Bâcioc. 

 

Sursa: http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1790-sedinta-grupului-de-lucru-unificat-pe-probleme-agricole-si-de-mediu
 

Ședința grupului de lucru unificat pe probleme agricole și de mediu