Atelier de lucru internațional pentru managementul rîului Prut

Prut atelierÎn perioada 9-10 iulie, în Chișinău își desfășoară lucrările atelierul internațional pentru managementul rîului Prut, cu participarea factorilor interesați din Republica Moldova, Ucraina și România. Atelierul este organizat de către Ministerul Mediului al RM și Administrația Națională „Apele Române”, instituție care implementează proiectul „Managementul Integrat Durabil al Coridoarelor Rîurilor Internaționale din Țările Sud-Est Europene (SEE RIVER)”. La atelierul de lucru participă reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției ”Apele Moldovei”, Serviciului Piscicol, Inspectoratului Ecologic de Stat, Fondului Provocările Mileniului, Consiliilor Raionale Hîncești, Ungheni, Nisporeni, Leova, precum și experți în domeniu din Ucraina și România.  

Agenda atelierului include prezentarea rapoartelor cu privire la progresele înregistrate în cadrul proiectului SEE RIVER, a Setului de Instrumente aferent managementului durabil (Toolkit), definitivat la nivelul partenerilor Proiectului, precum și trecerea în revistă a bunelor practici în cadrul managementului coridoarelor rîurilor internaționale. Un obiectiv aparte al atelierului îl constituie efectuarea sintezei asupra problematicilor la nivel sectorial și inter-sectorial în managementul coridorului Prut, în vederea stabilirii unei viziuni comune în conformitate cu cerințele finale ale Proiectului, precum și identificarea de obiective comune privind coridorul rîului.

Având în vedere toate aspectele și implicațiile factorilor interesați, proiectul „Managementul Integrat Durabil al Coridoarelor Rîurilor Internaționale din Țările Sud-Est Europene” își propune să ajungă la un acord comun cu privire la managementul durabil al coridoarelor râurilor internaționale, armonizând toate interesele și preocupările locale, regionale și naționale.

 

Sursa http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1802-atelier-de-lucru​-international-pentru-managementul-riului-prut

Atelier de lucru internațional pentru managementul rîului Prut