Întrevedere cu privire la extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași

 

 MG 89122Marți, 29 iulie 2014, Ministrul Mediului, Valentina Țapiș, a avut o întrevedere cu reprezentanții Corporației financiare din Germania, KfW, care în colaborare cu BERD vor susține dezvoltarea apeductului centralizat Nistru-Chișinău-Strășeni-Călărași, cu conectarea ulterioară a localităților rurale din aceste raioane. Discuțiile s-au axat asupra semnării unui Memorandum de colaborare, care va determina sarcinile părților implicate și va trasa pașii următori pentru implementarea proiectului. 

Conform proiectului, vor fi actualizate studiile de fezabilitate pentru extinderea apeductului, elaborate anterior de instituțiile naționale în colaborare cu experții internaționali, după care va urma proiectarea și construcția rețelelor spre localități. Unificarea sistemelor de aprovizionare cu apă a mun. Chișinău, or. Strășeni și or. Călărași, cu conectarea treptată a circa 20 de localități rurale, situate de-a lungul apeductului, constituie un element strategic de infrastructură în contextul regionalizării serviciilor de deservire comunală.

Crearea unui sistem regional de aprovizionare cu apă prin conectarea sistemelor de aprovizionare cu apă a mun. Chișinău, or. Strășeni și Călărași într-un sistem instituțional și operațional comun va asigura accesul populației din raioanele Strășeni și Călărași la apă potabilă conform normelor sanitare, creșterea eficienței operaționale a serviciilor de alimentare cu apă din localitățile vizate.

După finalizarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral și conectarea la acesta a sistemelor locale de aprovizionare cu apă, va fi creată o structură instituțională unică de gestionare a sistemelor de aprovizionare cu apă din Chișinău, Strășeni și Călărași.

În scopul implementării proiectului menționat, la 5 februarie 2013 a fost semnat un Memorandum de Înțelegere, prin care părțile implicate: Ministerul Mediului, Primăria mun. Chișinău, Consiliul Raional Strășeni, Primăria or. Strășeni, Consiliul Raional Călărași și Primăria or. Călărași se angajează să-și mobilizeze eforturile în vederea implementării proiectului și reglementează drepturile și responsabilitățile părților semnatare în procesul de implementare.

Sursa: http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1822-intrevedere-cu-privire-la-extinderea-apeductului-chisinau-straseni-calarasi

 MG 8906 MG 8913

 

Întrevedere cu privire la extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași