Darea în exploatare a Sistemului de epurare din s. Gura Căinarului

La 4 septembrie, Ministrul Mediului Valentina Țapiș a participat la darea în exploatare a sistemului de epurare din s. Gura Căinarului, r. Florești. La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului Raional Florești, primăriei s. Gura Căinarului, precum și ai SRL „Rusnac-Moldaqua”, cofinanțator al proiectului.

În alocuțiunea sa ministrul Valentina Țapiș a ținută să menționeze faptul că autoritatea centrală de mediu a susținut mereu tendințele Autorităților Publice Locale în protejarea mediului înconjurător, a resurselor naturale, astfel încât generațiile viitoare să se bucure de un mediu curat și sănătos, aflat în armonie cu dezvoltarea economică și progresul social. În același timp a subliniat faptul că proiectul a fost realizat într-o zonă ecologică favorabilă pentru habitatul uman, florei și faunei locale. Tot aici este amplasat zăcământul de ape minerale naturale cu emergență liberă, care alimentează bazinul hidrografic al râului Răut. Lucrările au condus la crearea unui sistem eficient și performant de epurare a apelor reziduale pentru diminuarea sau chiar lichidarea riscurilor posibile rezultate din activitatea economică a satului, care ar avea un impact negativ asupra apelor din izvoare și celor de suprafață, a zonei de agrement amplasate în perimetru. 

Gura căinarului 2Totodată ministrul a atras atenția asupra necesității depunerii unor eforturi suplimentare pentru asigurarea populației rurale din țară cu apă potabilă ce corespunde normelor sanitare, în conformitate cu Protocolul de Apă și Sănătate și Planul de Acțiuni a Acordului de Asociere. Accentul în atingerea acestui scop este atragerea ajutorului financiar acordat de către organizațiile internaționale pentru reabilitarea și dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare în Republica Moldova.
Proiectul „Reconstrucția stației de epurare și masuri ecologice de protecție  a surselor de ape naturale din satul Gura Căinarului, raionul Florești” a fost realizat cu suportul Ministerului Mediului prin intermediul Fondului Ecologic Național, care a alocat 15 480 000 lei pentru procurarea utilajului stației de epurare. Totodată întreprinderea din sat „RUSNAC-MOLDAQUA" SRL a cofinanțat proiectul, alocând Primăriei Gura Căinarului suma de 7 mln lei.

În rezultatul implementării proiectului a fost procurat utilajul necesar pentru stația de epurare a apelor reziduale, au fost construite rețele de canalizare cu lungimea de 1,5 km, rețele electrice externe, stația de canalizare și pompare, fiind asigurat astfel un sistem de epurare performant și eficient. Beneficiarii noii infrastructuri de apă-canalizare sunt Gimnaziul (170 copii) și Grădinița pentru copii (60 copii), instituții care deja au fost conectate la rețeaua de canalizare. În viitorul apropiat vor fi conectate: Primăria,  Centrul de Sănătate, magazinele alimentare și unitățile de alimentare publică, precum și 180 de gospodării.

Sursa http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1861-darea-in-exploatare-a-sistemului-de-epurare-din-s-gura-cainarului

Darea în exploatare a Sistemului de epurare din s. Gura Căinarului