Lansarea liniei de sortare (s. Călugăr, rn. Fălești)