Aprobarea Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova până în anul 2020

Miercuri, 8 octombrie, în cadrul Ședinței de Guvern a fost aprobată Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova până în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. 

Strategia a fost elaborată în vederea implementării prevederilor Capitolului 17. „Politici Climatice” din Acordul de Asociere, precum şi prevederilor  Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014. Obiectivul general al Strategiei este dezvoltarea și consolidarea capacităților Republicii Moldova de a se adapta și de a răspunde la efectele reale sau potențiale ale schimbărilor climatice. 
Totodată, documentul are menirea de a servi drept strategie-cadru, care creează un mediu de abilitare, pentru ca anumite sectoare şi ministere să poată integra activitățile de adaptare la schimbarea climei şi managementul riscurilor în strategiile și planurile de acțiuni sectoriale existente şi în cele de viitor, sau să-și elaboreze propriile strategii şi planuri de acţiuni privind adaptarea la schimbarea climei.

Strategia prevede crearea către anul 2018 a cadrului instituțional în domeniul schimbărilor climatice, care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la nivel național, sectorial şi local. Totodată către anul 2020 documentul prevede crearea unui mecanism de  monitorizare a  impactului schimbărilor climatice, a vulnerabilității sociale și economice asociate și de gestionare/diseminare a informației privind riscurile şi dezastrele climatice, dar și asigurarea dezvoltării rezilienței climatice prin reducerea cu cel puțin 50 % a riscurilor schimbărilor climatice către anul 2020 şi facilitarea adaptării la schimbarea climei în 6 sectoare prioritare: agricultură, resurse acvatice, sănătate, sectorul forestier, energetică, transport. 

Aprobarea Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova până în anul 2020