Forumul ”Solidaritate Europeană pentru Mediu” de la Bălți – dialog între societatea civilă și autorități

IMG 4411-1La 12 decembrie a.c., în incinta Teatrului Național “VASILE ALECSANDRI” din municipiul Bălţi, s-a întrunit sub auspiciile Asociației Obștești ”Caroma Nord”, Forumul “SOLIDARITATE EUROPEANĂ PENTRU MEDIU”.  Evenimentul a întrunit circa 100 de participanți și a avut  oaspeți pe Mihail Baciu, Consulul General al României în Republica Moldova, Lazăr Chirică, viceministrul mediului al Republicii Moldova, invitați din România, Bulgaria și Ungaria, reprezentanți ai Consiliilor Raionale și Autorităților Publice Locale, ONG-urilor și sectorului privat din Regiunea de Nord a țării. 

Forumul a fost organizat în scopul diseminării informației privind procesul de apropiere cu Uniunea Europeană și facilitării cooperării structurilor publice și private, implicate și interesate de protecția mediului, la fel și promovarea producției ecologice și atragerea investitorilor în zona de nord a republicii. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Proiectului “Creșterea gradului de implicare a societății civile în procesul de protecție a mediului și responsabilizarea factorilor decizionali prin crearea Coaliției de Mediu în municipiul Bălți” și a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 

În cadrul Forumului, cu un discurs a intervenit Lazăr Chirică, viceministrul mediului, care a captat atenția celor prezenți apreciind importanța evenimentului pentru toți cei, care nu sînt indiferenți de situația în domeniul protecției mediului din țara noastră. L.Chirică a menționat că evenimentul este un bun prilej pentru a discuta noile provocări și soluții prin intermediul unui dialog deschis între societatea civilă și autorități. ”Principalele provocări, care stau în fața Ministerului în perioada imediat următoare, sînt realizarea angajamentelor asumate în urma ratificării Acordului de Asociere RM-UE. În domeniul protecției mediului prioritar este transpunerea Directivelor UE în legislația națională, cu implementarea ulterioară a acesteia. Urmează să asigurăm consolidarea instituțională și eliminarea dublării, inclusiv prin separarea funcțiilor de elaborare a politicii de mediu, de implementare și executare a acestora, de control. Sper, că Forumul va facilita înțelegerea de către reprezentanții societății civile a  problemelor și obiectivelor de mediu în dezvoltarea durabilă a țării, promovarea lor la toate nivelele și realizarea în comun a activităților practice”- a reiterat viceministrul mediului.

IMG 4344-1Participanții la Forum au salutat apariția noilor organizații și asociații neguvernamentale de mediu în teritoriu, care susțin eforturile de promovare și realizare a politicii de mediu la nivel de comunități, care au un impact major asupra controlului stării și calității factorilor de mediu. Tot ei și-au exprimat speranța că discuțiile din cadrul Forului vor continua în diferite comunități, experiența va fi preluată și promovată de asociațiile obștești și agenții economici, astfel, încît conceptul dezvoltării durabile, ecologic-orientate, ca model de dezvoltare a economiei țării, va fi înțeles, susținut și implementat de întreaga societate.

NOTĂ: La 28 noiembrie 2014, Asociația Obștească „Caroma Nord” a organizat o masă rotundă cu genericul ”Lansarea Coaliției de Mediu Bălți”. Aceasta urmărește scopul consolidării colaborării între organizațiile care educă și promovează activități de protecție a mediului. În cadrul evenimentului a fost definitivat mecanismul de colaborarea dintre membrii Coaliției, astfel, aceasta a devenit o structură deschisă tuturor organizațiilor, instituțiilor și cetățenilor care doresc să adere la principiile enunțate și care susțin protejarea mediului înconjurător.

balti 4

 

Forumul ”Solidaritate Europeană pentru Mediu” de la Bălți – dialog între societatea civilă și autorități