Managementul deșeurilor în SUA - dispozitive de strâns gunoiul

SUACeea ce vedeți în imagine nu este un automat de servit cafeaua. Este un container pentru colectarea deșeurilor, experimentat deja cu succes în mai multe state din SUA, dar și în Marea Britanie.
Sistemul, cunoscut sub numele BigBelly, este mult mai complicat decât simplele noastre pubele și chiar decât containerele pentru depozitat deșeuri reciclabile amplasate prin Europa pe la răspântiile marilor orașe și în alte puncte frecventate, dar la noi încă insuficient folosite, informează Factroom. 
BigBelly are două compartimente: deșeuri obișnuite și deșeuri reciclabile. Fiecare din acestea are o capacitate de 567 litri și este prevăzut cu un mecanism pentru compresarea deșeurilor, acționat de un motor electric, alimentat de la baterii solare.
Senzori instalați în interior sesizează momentul când rezervorul s-a umplut, dau semnalul necesar într-un sistem electronic de avertizare, iar de aici informația este transmisa (fără fir, bineințeles) la dispeceratul central al managerului.
Numaidecât va pleca spre locul cu pricina autospeciala, prevăzută anume pentru preluarea rezervorului plin și introducerea în loc a unuia gol. Totodată se face revizia și întreținerea întregului agregat, pentru ca acesta să funcționeze ireproșabil până la următorul ciclu.
Funcționarea corectă este indispensabilă, întrucât în cazul unei defecțiuni, nu s-ar mai transmite semnalul către dispecerat, autospeciala n-ar mai veni la fața locului și totul s-ar bloca.
locul luiImportant este faptul că, folosind energia solara, containerul își compresează în permanență conținutul, iar evacuarea rezervorului se poate face la intervale destul de mari, atunci când senzorii atrag atenția că este cazul.
Bineînțeles, instalația este costisitoare și, fiind încă în faza de testare, nu poate fi folosită în gospodării. Deocamdată cele câteva state din SUA și unele locații din Marea Britanie o folosesc în marile orașe, în parcuri, campusuri universitare și alte asemenea locuri mult frecventate.
Gospodăriile din întreaga lume se bazează tot pe clasicile pubele individuale sau pe cele din spațiul public, unde deșeurile se depun sortate pe categorii de interes, pentru reciclare, informează ziare.com. Autor Alexandru Vremea.http://ziarulnational.md/managementul-deseurilor-in-sua-dispozitive-incredibile-de-strans-gunoiul/
Container chisinauin rosatele mldAgenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în perioada noiembrie-decembrie 2014, a donat la 32 de centre raionale din Moldova 33 de piese de echipament specializat şi 3,43 mii de containere pentru deşeuri solide. Cu ajutorul USAID, autorităţile locale sînt acum mai pregătite pentru exercitarea autonomă a puterii la nivel local pentru îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor Republicii Moldova. Oraşele vor deveni astfel mai curate și mai confortabile.SURSA: Infotag

Managementul deșeurilor în SUA - dispozitive de strâns gunoiul