Riscurile de inundații reflectate pe Hărți de hazard

Astăzi, 16 septembrie, viceministrul mediului Andrian Delinschi a deschis lucrările unui Atelier de lucru cu tema ”Hărțile de hazard și de risc și strategiile pentru protecția împotriva inundațiilor în Moldova”. 
Activitatea se desfășoară sub auspiciile Proiectului „Suport de asistență tehnică și management în vederea protecției de inundații a teritoriului Republicii Moldova”, finanțat de către Banca Europeană de Investiții, lansat pe data de 21 octombrie 2013. Acțiunile sunt implementate cu susținerea Consorțiului dintre companiile BETA Studio SRL și HR Wallingford Ltd. 
Monitorizarea și coordonarea acestui proiect nu a fost delegată printr-un act oficial unui responsabil din cadrul ministerului, au fost doar indicații verbale și nominalizată în calitate de coordonator Î.S. Direcția bazinieră de gospodărire a apelor din cadrul Agenției „Apele Moldovei”. Ulterior, la data de 27 mai 2014, prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 38 a fost creat Comitetul de Coordonare al Proiectului. Conform Regulamentului de activitate al Comitetului, acesta are rolul de a supraveghea și evalua activitatea proiectului fără dreptul de a lua decizii concrete. Comitetul dat activează mai mult ca un organ consultativ.
Comitetul de Coordonare a convocat anul trecut două ședințe în cadrul cărora au fost discutate și aprobate agende  perfectate de către experții internaționali și consultanții locali ai proiectului. Din motivul că rolul Comitetului este unul consultativ, Procesele verbale nu conțin partea decizională și nu au fost semnate.
Ședința atelierului de lucru a demarat cu prezentarea opțiunilor strategice pentru gestionarea riscului de inundații în Moldova. Atenție deosebită a fost acordată opțiunilor strategice potențiale.
Abordarea propusă pentru fiecare bazin hidrografic se va baza pe caracterizarea riscului la inundații și pe principalii indicatori ai proiectului, conform planului de acțiuni ai consultanței:
- Prezentarea raportului de inițiere;
- Prezentarea raportului interimar (inclusiv Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații);
- Finalizarea procesului de colectare a datelor (inclusiv scanare LiDAR);
- Elaborarea Hărților de hazard;
- Elaborarea Hărților de risc la inundații;
- Pregătirea și acceptarea obiectivelor și strategiilor;
- Pregătirea și acceptarea măsurilor de management a riscului la inundații;
- Pregătirea și acceptarea Programului de Investiții pe etape și acceptarea Planului de Investiții pe termen scurt;
- Procurarea și instalarea instrumentelor pentru Sistemul RMMS;
- Sistemul Operațional de Monitoring și Management a Râului (RMMS);
- Prezentarea Programului de Fortificare a Capacității și a Raportului cu privire la Fortificarea Capacității;
- Prezentarea  hărților cu zonele potențiale pentru a fi împădurite și cu inundațiile istorice.

 

Riscurile de inundații reflectate pe Hărți de hazard