Ședința a doua a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”

În perioada 29-30 martie curent, în incinta Primăriei or. Novoselitsa s-a desfășurat ședința a doua a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina. Membrii echipei transfrontaliere au discutat referitor la activitățile realizate în cadrul proiectului în primele trei luni de implementare, dar și despre activitățile viitoare.

La 30 martie, echipa transfrontalieră s-a întâlnit cu reprezentanți ai APL, instituțiilor publice, societății civile, antreprenorilor agricoli din or. Novoselitsa. Evenimentul a fost deschis de d-na Maria Nicorici, primarul or. Novoselitsa. Dl Victor Cimpoieș – managerul proiectului (Consiliul raional Fălești), dl Artem Iakimets – coordonatorul proiectului în Novoselitsa, d-na Gabriela Capcelea – coordonator relațiile publice (REC Moldova), dl Alexandru Fusa – expert tehnic (A.O. ”CUTEZĂTORUL”, Fălești) și d-na Svetlana Skrykulyak – coordonator relații publice (O.P. ”Agenția din Novoselitsa de Dezvoltare Economică și Colaborare Tranfrontalieră”) au prezentat activitățile și rolul lor ca partener în cadrul proiectului. Dl Victor Cimpoies – managerul proiectului și d-na Elena Deleu – managerul financiar al proiectului au vorbit despre pregătirea rapoartelor narative și financiare intermediare. La eveniment au participat circa 20 de persoane, care s-au implicat activ în dicuții cu întrebări și comentarii referitor la proiect și managementul deșeurilor municipale solide în or. Novoselitsa

Galerie foto

Ședința a doua a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”