Ședința a III-a a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului  ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”

La 20 iulie curent, la Chișinău, s-a desfășurat ședința a III-a a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Prgramul de Cooperare Transfrontalieră în cadrul Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina.

În cadrul ședinței au fost evaluate rezultatele primelor 6 luni de implementare a proiectului și au fost discutați următorii pași pentru faza următoare de implementare. De asemenea, echipa de proiect a discutat despre identificarea celei mai eficiente metode de colectare separată a deșeurilor solide în satul Sărata Veche din raionul Fălești (localitate selectată prin concurs în care se implementează proiectul în Moldova) și or. Novoselitsa din regiunea Cernăuți, Ucraina, unde a fost organizat sondaje de opinie publică în baza a 2000 de chestionare (1000-Md, 1000-Ua). 

Evenimentul a fost organizat de co-aplicantul 2, REC Moldova. Proiectul este implementat de Consiliul raional Fălești în parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa (Ua), REC Moldova, A.O. ”CUTEZĂTORUL” din or. Fălești (Md) și O.O.”Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa” (Ua).

 

Ședința a III-a a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”