Conferința transfrontalieră Republica Moldova-Ucraina: „Colectarea separată a deșeurilor solide – imperativ al timpului”

 

La 14 septembrie curent, în regiunea Cernăuți (Ucraina), a avut loc Conferința transfrontalieră cu genericul ”Colectarea separată a deșeurilor solide – imperativ al timpului”. Conferința a fost organizată de către co-aplicantul 4 ”Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa” în cadrul proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, implementat de Consiliul raional Fălești și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina.

La conferință au participat circa 40 de reprezentanți ai partenerilor de proiect, organelor APL, instituțiilor publice, societății civile și grupurilor țintă ale proiectului. La eveniment au fost prezentate: rapoartele referitor la implementarea proiectului în ambele țări; metodele de colectare separată a deșeurilor solide; rezultatele sondajelor de opinie publică privind alegerea celei mai eficiente metode de colectare separată a deșeurilor solide, desfășurate în localitatea Sărata Veche din raionul Fălești (Md) și orașul Novoselitsa, regiunea Cernăuți (Ua); legislația Ucrainei în domeniul gestionării deșeurilor; situația actuală privind managementul deșeurilor în comunitățile teritoriale unite din regiunea Cernăuți; impactul gestionării neadecvate a deșeurilor asupra mediului și sănătății oamenilor; rolul întreprinderilor municipale în stabilirea unui management adecvat al deșeurilor solide în orașul Novoselitsa și comuna Sărata Veche din raionul Fălești etc. De asemenea, la conferință, elevii unui liceu din orașul Novoselitsa au prezentat un Flashmob educativ privind impactul negativ al deșeurilor și colectarea separată a acestora.

Conferința a avut un impact trasnfrontalier major prin implicarea aproape a tuturor participanților la eveniment în discuții și în stabilirea de recomandări privind îmbunătățirea managementului deșeurilor municipale solide la nivel local și regional.

  

   

Conferința transfrontalieră Republica Moldova-Ucraina: „Colectarea separată a deșeurilor solide – imperativ al timpului”