Întrunire de lucru a partenerilor de proiect „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” la Fălești

La 26-27 decembrie curent, la Fălești a avut loc vizita de lucru a membrilor echipei de proiect a partenerilor  – Consiliul local Novoselitsa și „Asociația de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa”, (regiunea Cernăuți, Ucraina). Scopul vizitei a fost evaluarea mersului implementării proiectului transfrontalier și sarcinile pentru finisarea cu succes a acestuia.

Partenerii din Ucraina, precum și cei din Republica Moldova (Consiliul raional Fălești, REC Moldova și A.O. „CUTEZĂTORUL”), au participat la masa rotundă cu genericul „Colectarea separată a deșeurilor solide – necesitate vitală pentru localitățiele rurale”, desfășurată în comuna Sărata Veche, raionul Fălești. La eveniment, copiii din Sărata Veche au demonstrat prin activități culturale că educația ecologică privind colectarea separată a deșeurilor solide începe din grădiniță.

În a doua parte a zilei, partenerii de proiect au participat la continuarea campaniei de semnare a contractelor dintre Întreprinderea Municipală „Menajacvaprim” și gospodăriile din localitatea Sărata Veche privind distribuirea pubelelor și a sacilor de gunoi destinați pentru colectarea separată a deșeurilor solide.

Activitățile au fost organizate în cadrul proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, implementat de Consiliul raional Fălești și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina.

  

  

Întrunire de lucru a partenerilor de proiect „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” la Fălești